UK_flag   DK_flag   DE_flag   norsk flag   cookies_logo
exo_logo

Kaminfilter

partikelfilter

Vad är ett partikelfilter?

exodraft ESP-kaminfiltret är utformat för att filtrera bort farliga och ultrafina partiklar från rökgasen i din braskamin eller spisinsats.

Partikelfiltret minskar antalet partiklar med 95% (fina och ultrafina partiklar) samt minskar den totala partikelmassan med 70-75%. Mätningar utfördes enligt den norska standarden NS3058 som motsvarar utomhusluftförhållanden.

Det elektrostatiska partikelfiltret installeras ovanpå skorstenen, och använder en högspänningselektrod för att ladda partiklarna i rökgasen, vilket får dem att samlas inuti filtret. exodraft ESP-partikelfilter levereras med en självrengörande funktion och en katalytiskliknande teknik.

Rekommenderad kundpris; 22.275 SEK (inkl. moms) – Priset är exklusive montering och monteringstillbehör.

Case - Köpenhamn, Danmark

I Köpenhamn i Danmark har den privatpraktiserande psykologen Vibeke Møller ett orangeri som fungerar som hennes mottagning. Vibeke har låtit installera en vedeldad braskamin för att värma upp orangeriet men hon är också medveten om problemet med partikelutsläpp. Därför har hon också låtet installera ett partikelfilter från exodraft.

Installations video

Se våran installations video som visar steg för steg hantering och installation av exodraft`s partikelfilter.

Videon visar bland annat borttagning av transport locket, kontroll
av elektroden samt montering på en stål och murad skorsten.

Varför ta bort rökgaspartiklar?

Rökgaspartiklar har en storlek mindre än 0,1 µm som är 1000 gånger mindre än ett människohår.

Eftersom den mänskliga svalget endast kan fånga partiklar som är större än 2,5 µm, fortsätter de mindre partiklarna till lungor och blodkärl, vilket orsakar astma, andningsproblem och/ eller inflammationer och är skadlig för din hälsa.

exodrafts partikelfilter fångar och eliminerar både fina och ultrafina partiklar, vilket eliminerar hälsorisken.

Självrengörande funktion

Partiklarna samlas in i filtret genom att elektrostatiskt ladda rök partiklarna och fånga dem inuti filtret, där den självrengörande funktionen hos ESP kommer att få en del av partiklarna att förbrännas.

De återstående partiklarna släpps ner i skorstenen, som kommer att brännas upp vid nästa eldning, vilket eliminerar behovet av manuell rengöring av filtret.

En rengöringslucka kan levereras för installation mellan skorstenen och filtret, om nationell lagstiftning kräver sotare åtkomst från toppen av skorstenen

Integrerad skorstensfläkt

ESP-partikelfiltret levereras med en integrerad skorstensfläkt i sin övre del.

En skorstensfläkt är en fläkt som säkerställde ett drag i skorstenen, vilket gör det lättare att tända eldstaden samt hjälper till att förhindra rök in i rummet.

Utan detta tillförlitliga mekaniska drag är du i händerna på skorstenens naturliga drag som kan variera beroende på utetemperatur, vind och lufttryck

Infografik brændeovnsfilter

Vad gör exodrafts kaminfilter för FNs världsmål nr. 3?

”Att försäkra hälsosamma liv och främja välmående i alla åldrar är grunden till en hållbar utveckling.”

Både våra skorstensfläktar och partikelfilter för vedeldning bidrar till en inte obetydlig minskning av hälsoskadliga partiklar, både i människors hem, men också i naturen.

Därför hjälper dessa produkter till att säkerställa ett hälsosamt liv och välbefinnande varhelst de installeras.

Kaminfilteret

  • Högeffektivt elektrofilter (ESP)
  • 95% minskning av antalet partiklar*
  • 70-75% minskning av den totala partikelmassan*
  • Automatisk rengöringsfunktion (självrengörande)
  • Integrerad skorstensfläkt

* vid 35 °C kondenserad rökgas (NS3058-2), simulera verkliga förhållanden.

Läs vår

Vanliga frågor

Kontakta oss

exo_logo

Telefonnummer

+46 (0)8-5000 1520

Adress

Kalendevägen 2
SE-302 39 Halmstad

E-mail adress

info@exodraft.se