UK_flag   DK_flag   DE_flag   norsk flag   cookies_logo

Vanliga frågor

Vad är ett partikelfilter?

exodraft har utvecklat ett elektrostatiskt partikelfilter som sitter som den sista delen i skorstenen och avlägsnar de flesta partiklar som bildas vid förbränning. Filtret avlägsnar därmed de förmodligen skadliga utsläppen från förbränningsprocessen och säkerställer tillsammans med den integrerade Draftboostern en bättre förbränning.

Hur man använder filtret?

Så snart filtret är installerat på skorstenen startar det automatiskt när det upptäcker en ökande temperatur i skorstenen. Filtret måste alltid vara anslutet till ström när kaminen används.

Vilka skorstenar kan filtret användas på?

Filtret kan användas på skorstenar där en enda sluten eldstad upp till 10 kW är ansluten. Generellt kan filtret användas på alla slags skorstenar. Om filtret inte ersätter den sista delen av en stålskorsten och den blir längre, måste skorstenen fortfarande uppfylla leverantörens anvisningar/specifikationer.

Standardadaptern för skorstenen har en ytterdiameter på Ø145mm och kan monteras på en rund skorsten. För andra skorstenar kan vi hjälpa till med att hitta rätt adapter.

Vilka eldstäder kan filtret användas på?

Stängda eldstäder upp till 10 kW

Vem kan/ska installera filtret?

Filtret måste installeras av auktoriserad samarbetspartner

Kan filtret förbättra förbränningen och hjälpa till vid tändningsproblem?

Ja, den inbyggda Draftboostern optimerar förbränningen och kan också hjälpa till under tändningen. Se bruksanvisningen för ytterligare information.

Kan filtret minska problem med rök inomhus?

Ja, den inbyggda Draftboostern optimerar draget i skorsten och du undviker därmed att få rök i vardagsrummet vid återantändning

Behöver filtret ström?

Ja, filtret ska anslutas till standard 230V eluttag med en jordningsanordning.

Är filtret självrengörande

Ja, filtret är utrustat med en automatisk rengöringsfunktion. Filtret måste inspekteras minst en gång om året. Detta kan till exempel göras i samband med sotning.

Vad kräver filtret för underhåll?

Filtret måste inspekteras minst en gång om året. Detta kan till exempel göras i samband med sotning.

Kan filtret ta bort lukt?

Nej, filtret kan ta bort partiklar, men inte de ämnen som utgör röklukten.

Kan filtret avlägsna synlig rök?

Ja, eftersom röken huvudsakligen består av partiklar och dessa avlägsnas från filtret, kommer synlig rök i stor utsträckning att tas bort. Under tändning kan röken vara något synlig, som främst består av kondenserad vattenånga.

Vad tar filtret bort och hur effektivt är det?

Filtret avlägsnar de flesta partiklar som bildas vid förbränning. Filtret kan avlägsna 95% av partiklarna mätt i antal och 70-75% av partiklarna mätt i massa. Många av de ultrafina och därmed troligen skadliga partiklarna kommer att avlägsnas från rökgasen.

Låter filtret?

Filtret har en inbyggd röksugare som ökar skorstensdriften. Detta ger en konstant men mycket låg ljudnivå. Under rengöringen avger filtret ett hörbart ljud i några sekunder.

Vad är filtret tillverkat av?

Alla plåtdelar inuti filtret är gjorda av rostfritt stål.

Hur lång är kabeln?

Kabeln har en längd på 5m.

Vad ska jag göra när sotaren kommer?

Du måste informera din sotare om att filtret är installerat. Stickkontakten för filtret måste tas bort från uttaget när man arbetar på skorstenen. Det måste säkerställas att kontakten inte sätts in oavsiktligt.

Vad ska sotaren göra?

Han måste kontrollera filtret enligt serviceavsnittet i användarhandboken.

Vilka färger kan filtret levereras i?

Den kan levereras i blankt rostfritt stål eller som svartmålat.

Kan sotaren fortfarande sota från toppen av skorstenen?

Detta kräver en adapter med inbyggd rengöringslucka. Om rengöringsluckan inte är en del av adaptern ska skorstenen sotas underifrån. Om du är osäker kan du kontakta din sotare.

Har filteret lokale godkendelser?

Ja – DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik, tysk byggeteknisk institut) har tilldelat partikelfiltret en generel byggeteknisk godkännelse (abZ*).
Vi har inget godkännande i Sverige och den är inte testad

Om du vill läsa mer om detta (Tysk version) klicka här:
https://exodraft.de/faq/kamin-feinstaubfilter/

Hur högt är filtret?

Filtret har en höjd på ca 95 cm.

Hur hög är strömförbrukningen på filtret?

Filtret har en maximal strömförbrukning under drift på 90W. Den typiska förbrukningen under drift är 60W. Standby-strömförbrukningen är på 2W.

Ska man slå på/av filtret?

Nej, filtret behöver bara vara anslutet till ström och slås på automatiskt så snart det mäter en temperaturökning i skorstenen.

Kan jag använda kaminen utan att filtret slås på?

Nej, filtret måste alltid anslutas till strömförsörjningen och slås på så snart det är monterat på skorstenen. Om kaminen används utan att filtret slås på förstörs filtret.

exo_logo

Telefon nummer

+46 (0)8-5000 1520

Addresse

Kalendevägen 2
SE-302 39 Halmstad

E-mail address

info@exodraft.se